login Entra sell Sprzedaj pojazd

Prywatność i pliki cookie


POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO 2016/679

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr. 679/2016 RODO) z późniejszymi zmianami, ta strona szanuje i chroni prywatność odwiedzających i użytkowników, dokładając wszelkich możliwych i proporcjonalnych starań, aby nie naruszać praw użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań online tej witryny i jest ważna dla odwiedzających / użytkowników witryny. Nie dotyczy to żadnych informacji zebranych za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Celem polityki prywatności jest zapewnienie maksymalnej przejrzystości w zakresie informacji gromadzonych przez witrynę i sposobu ich wykorzystywania.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

INDEKS TREŚCI

  • Definicje
  • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
  • Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?
  • Jakie dane osobowe zbieramy
  • Kto jeszcze ma dostęp do gromadzonych Danych Osobowych?
  • Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
  • Informacje o plikach cookie
  • Administrator danych, podmiot przetwarzający dane i osoby kontaktowe

 

DEFINICJE
Dane osobiste - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
leczenie - dowolna operacja lub zestaw operacji, które wykorzystują Dane Osobowe.
Interesujące przyjęcie - osoba fizyczna, której Dane Osobowe podlegają Przetwarzaniu.
Mniejszy - osoba fizyczna poniżej 18 roku życia.
Kontroler danych: LINK MOTORS FRANCHISING SRL - Via Arduino n. 40 - 00162 - Rzym (Włochy) - info@linkmotors.it

 

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się następującymi zasadami:
Zgodność z prawem i prawidłowość przetwarzania: wszelkie przetwarzanie Twoich danych opiera się na podstawie prawnej, zawsze uwzględniamy Twoje prawa przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych i na żądanie udzielimy Ci informacji dotyczących przetwarzania.
Cel przetwarzania: przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.
Trafność, kompletność i nienadmiarowość gromadzonych danych w odniesieniu do celów przetwarzania: zbieramy tylko dane niezbędne do realizacji każdego celu.
Przechowywanie danych przez czas ograniczony do niezbędnego ze względu na cele, dla których dokonano przetwarzania: nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne.
Bezpieczeństwo: Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, integralność i bezpieczeństwo Twoich danych.


JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Jako zainteresowanemu przysługują Ci następujące prawa:
Prawo do informacji, czyli prawo do wiedzy, jakie Twoje Dane Osobowe są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane i w jakich celach.
Prawo dostępu, czyli prawo żądania kopii Twoich Danych Osobowych zebranych z tej strony.
Prawo do sprostowania, czyli prawo żądania zmiany lub usunięcia Twoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadkach, gdy jest to możliwe.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli prawo do odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. systemy automatycznego profilowania.
Prawo do zmiany wyrażonych przez Ciebie zgód dotyczących Przetwarzania Twoich Danych Osobowych.
Prawo do przenoszenia, tj. prawo do uzyskania Twoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, o ile to możliwe, do przeniesienia ich bezpośrednio od innego Podmiotu Przetwarzającego.
Prawo do złożenia skargi, jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić Twoich uzasadnionych żądań, zawsze postaramy się podać Ci ważny powód. W każdym przypadku, jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją prośbę, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy.
Prawo do współpracy z właściwymi organami i skorzystania z innych środków prawnych, jeśli uznasz to za konieczne.
Aby skorzystać z tych praw w odniesieniu do Danych Osobowych zebranych na tej stronie, napisz na adres commerciale@linkmotors.it

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?
Informacje, które dobrowolnie nam przekazałeś w celu korzystania z naszych usług

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli skontaktowałeś się z nami, wypełniając formularz na naszej stronie, przekazałeś nam pewne Dane Osobowe niezbędne do spełnienia Twojej prośby, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Używamy tych informacji wyłącznie w celu świadczenia usług, o które prosiłeś, i będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe na naszych serwerach tylko przez czas niezbędny do spełnienia Twojego żądania.

 

NEWSLETTER
Na naszej stronie znajdują się automatyczne formularze rejestracyjne po zażądaniu informacji o pojeździe, na podstawie słowa kluczowego nazwy pojazdu.
Wypełniając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na okresowe otrzymywanie od nas wiadomości dotyczących produktów, usług lub działań w zakresie naszych kompetencji.
Możesz zażądać anulowania subskrypcji w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link, który znajdziesz na dole każdego otrzymanego biuletynu.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Informacje te obejmują informacje zbierane automatycznie za pomocą plików cookie lub innych narzędzi, które rejestrują zachowanie użytkownika podczas przeglądania.
Na tej stronie korzystamy z usług stron trzecich w celu gromadzenia danych do różnych celów przetwarzania.

 

USŁUGI STATYSTYCZNE

Google Analytics (Google Inc.)

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: USA
Czas przechowywania danych: 14 miesięcy

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”), która gromadzi dane w celu śledzenia i badania korzystania z naszej strony internetowej oraz tworzenia raportów.
Sposób, w jaki zbieramy dane za pośrednictwem Google Analytics, wymaga anonimizacji Twojego adresu IP, więc jeśli odwiedzasz naszą witrynę bez logowania się na swoje konto Google, Google Analytics zbiera Twoje dane anonimowo.
Jeśli z drugiej strony odwiedzasz naszą witrynę, gdy jesteś zalogowany na swoje konto Google, Google Analytics może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim identyfikatorem użytkownika.
Aby działać, Google Analytics instaluje plik cookie w Twojej przeglądarce.
Aby sprawdzić lub zmodyfikować zgodę wyrażoną w związku z wykorzystaniem tego pliku cookie, przejdź do Polityki plików cookie i sprawdź lub zmodyfikuj zgodę wyrażoną w odniesieniu do plików cookie podmiotów trzecich.
Ponadto Google oferuje możliwość zablokowania wykorzystywania Twoich danych przez Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku w Twojej przeglądarce.
Aby dowiedzieć się, jak ta usługa traktuje dane zebrane na naszej stronie, skonsultuj się z krewnym Polityka prywatności.

 

KTO JESZCZE MA DOSTĘP DO ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
Udostępniamy Twoje Dane Osobowe tylko zaufanym stronom, które pomagają nam ulepszać oferowane usługi i Twoje wrażenia na tej stronie. Podmioty te są podmiotami przetwarzającymi dane zebrane na naszej stronie.
Naszymi partnerami technologicznymi są:

Aruba Spa, z siedzibą pod adresem Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG) - w zakresie świadczenia usługi hostingowej, na której hostowana jest ta strona.

Nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych innym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem Organów Publicznych, do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa w przypadku żądania oraz usług, na które wyraziłeś zgodę.

 

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane Osobowe: używamy protokołu HTTPS w celu poprawy bezpieczeństwa przesyłania danych i w miarę możliwości anonimizujemy Twoje dane. Ponadto monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych luk w zabezpieczeniach lub prób ataków.
Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Twoich Danych, ale zobowiązujemy się powiadomić o wszelkich naruszeniach właściwe organy, a także Ciebie, w przypadku realnego zagrożenia Twoich praw lub interesów.

 

COOKIE

Zgodnie ze zwyczajem na wszystkich stronach internetowych, ta strona używa również plików cookie, małych plików tekstowych, które umożliwiają przechowywanie informacji o preferencjach odwiedzających, w celu poprawy funkcjonalności witryny, uproszczenia nawigacji poprzez zautomatyzowanie procedur oraz analizy korzystania z witryny .
Sesyjne pliki cookie są niezbędne do rozróżnienia między podłączonymi użytkownikami i są przydatne, aby zapobiec udostępnieniu żądanej funkcji niewłaściwemu użytkownikowi, a także ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec cyberatakom na stronie. Cookies sesyjne nie zawierają danych osobowych i trwają tylko przez bieżącą sesję, czyli do momentu zamknięcia przeglądarki. Dla nich zgoda nie jest wymagana.

Funkcjonalne pliki cookie używane przez witrynę są absolutnie niezbędne do korzystania z witryny, w szczególności są powiązane z wyraźnym żądaniem funkcjonalności ze strony użytkownika, na które nie jest wymagana zgoda.
Korzystając ze strony, kontynuując przeglądanie strony lub klikając OK na banerze widocznym przy pierwszym wejściu na stronę, odwiedzający wyraźnie wyraża zgodę na używanie plików cookie i podobnych technologii, a w szczególności na rejestrację tych plików cookie na jego terminal w celach wskazanych powyżej lub dostęp poprzez pliki cookies do informacji na Twoim terminalu.

Wyłączanie plików cookie
Pliki cookie są powiązane z używaną przeglądarką: można je wyłączyć bezpośrednio z przeglądarki, odmawiając / cofając zgodę na wykorzystanie plików cookie. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może uniemożliwić poprawne korzystanie z niektórych funkcji samego serwisu.

 

CIASTECZKA STRON TRZECICH
Ta witryna działa również jako pośrednik dla plików cookie stron trzecich, używanych do świadczenia dodatkowych usług i funkcji dla odwiedzających oraz do poprawy korzystania z witryny, takich jak przyciski mediów społecznościowych. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy usług świadczonych przez strony trzecie, a ta strona nie ma kontroli nad ich plikami cookie, które są w całości zarządzane przez strony trzecie i nie ma dostępu do informacji gromadzonych za pomocą tych plików cookie. Umowa o przekazywaniu danych zawierana jest bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem/odwiedzającym a osobami trzecimi, przy czym ta strona w żaden sposób nie uczestniczy w tym przekazywaniu. W związku z tym informacje o wykorzystaniu tych plików cookie i ich celach, a także o tym, jak je wyłączyć, są udostępniane bezpośrednio przez osoby trzecie na stronach wskazanych poniżej.

W szczególności ta strona korzysta z plików cookies następujących podmiotów trzecich:
- Google (plik cookie Google Analytics): Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które za pomocą plików cookie (pliki cookie wydajności) zbiera anonimowe dane nawigacyjne (skrócone do ostatniego oktetu) w celu zbadania korzystania z witryny przez część użytkowników , sporządzania raportów z działań na stronie i dostarczania innych informacji, w tym liczby odwiedzających i odwiedzanych stron. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają wyżej wymienione informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Dane przesyłane do Google są przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie Wykorzystanie plików cookie Google Analytics w witrynach internetowych.

Użytkownik może selektywnie wyłączyć (zrezygnować) zbieranie danych przez Google Analytics, instalując w swojej przeglądarce konkretny składnik dostarczony przez Google (zrezygnuj).

 

WTYCZKA DO SIECI SPOŁECZNOŚCIOWEJ
Ta witryna zawiera również wtyczki i / lub przyciski do sieci społecznościowych, aby umożliwić łatwe udostępnianie treści w ulubionych sieciach społecznościowych. Wtyczki te są zaprogramowane tak, aby nie ustawiać żadnych plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do strony, aby chronić prywatność użytkownika. Ostatecznie pliki cookie są ustawiane, jeśli są udostępniane przez sieci społecznościowe, tylko wtedy, gdy użytkownik skutecznie i dobrowolnie korzysta z wtyczki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik przegląda będąc zalogowanym do sieci społecznościowej, to wyraził już zgodę na używanie plików cookie przekazywanych za pośrednictwem tej witryny w momencie rejestracji w sieci społecznościowej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem wtyczki podlega odpowiedniej polityce prywatności sieci społecznościowych, do której należy się odwołać.

Facebook (link do informacji o plikach cookie)

 

POSIADACZ ZABIEGU
Administratorem danych gromadzonych na tej stronie jest:
LINK MOTORS FRANCHISING SRL
Via Guidubaldo Del Monte 61
00197 - Rzym (Włochy)
vat 14285751005
info@linkmotors.it

 

ZEWNĘTRZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH
LINK MOTORS FRANCHISING SRL wyznaczyła następujące zewnętrzne podmioty przetwarzające dane.

Uzdrowisko Aruby z siedzibą pod adresem Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)., jest wyznaczony jako podmiot przetwarzający dane, przetwarzający dane w imieniu właściciela. Aruba SPA znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i działa zgodnie z europejskimi standardami (polityka prywatności Aruba Spa).

Google jest wyznaczonym podmiotem przetwarzającym dane, przetwarzającym dane w imieniu właściciela (Google Analytics).

aktualizacje

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana z dniem 20 maja 2018 r.